Skip to content

การทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล้วย รุ่นที่ 11

31 สิงหาคม 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศอบรมการทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล้วย รุ่นที่ 11 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

DSC06806

DSC06811

DSC06813

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional