คณะดูงานจากโรงเรียนเสงี่ยมพิทยานุกูล จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงเรียนเสงี่ยมพิทยานุกูล จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

DSC06870

DSC06875

DSC06884

DSC06889

ใส่ความเห็น