คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

DSC06900

DSC06903

DSC06906

DSC06907