คณะดูงานจากชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

DSC06910