อบรมการเริ่มแผนธุรกิจเพิ่มมูลค่าสินค้าในยุคประเทศไทย 4.0

บรรยากาศอบรมการเริ่มแผนธุรกิจเพิ่มมูลค่าสินค้าในยุคประเทศไทย 4.0 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

DSC06929

DSC06931

ใส่ความเห็น