การเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 160

บรรยากาศอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 160 ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน พ.ศ. 2560

IMG_0012

IMG_0021

IMG_0069

IMG_0161

IMG_0220

IMG_0264

ใส่ความเห็น