ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ รุ่นที่ 6

บรรยากาศอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ รุ่นที่ 6 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

DSC06939

DSC06950

DSC06951

DSC06953

DSC06961

ใส่ความเห็น