การทำซีซ่าสลัดและแซนวิสไส้ต่างๆ รุ่นที่ 8

บรรยากาศอบรมการทำซีซ่าสลัดและแซนวิสไส้ต่างๆ รุ่นที่ 8 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

DSC06972

DSC06992

DSC07000

DSC07003

DSC07005

DSC07012

ใส่ความเห็น