Skip to content

การทำซีซ่าสลัดและแซนวิสไส้ต่างๆ รุ่นที่ 8

20 กันยายน 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศอบรมการทำซีซ่าสลัดและแซนวิสไส้ต่างๆ รุ่นที่ 8 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

DSC06972

DSC06992

DSC07000

DSC07003

DSC07005

DSC07012

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional