คณะดูงานจากบริษัท ชีเอซเรดิเอเตอร์ จำกัด

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากบริษัท ชีเอซเรดิเอเตอร์ จำกัด วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

DSC07017

DSC07024

DSC07030

DSC07032

ใส่ความเห็น