Skip to content

คณะดูงานจากบริษัท ชีเอซเรดิเอเตอร์ จำกัด

20 กันยายน 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากบริษัท ชีเอซเรดิเอเตอร์ จำกัด วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

DSC07017

DSC07024

DSC07030

DSC07032

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional