การเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ รุ่นที่ 20

บรรยากาศอบรมการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ รุ่นที่ 20 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

DSC07078

ใส่ความเห็น