Skip to content

คณะดูงานจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 กันยายน 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

DSC07089

DSC07090

DSC07101

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional