คณะดูงานจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

DSC07089

DSC07090

DSC07101

ใส่ความเห็น