การทำสลัดผักไฮโดรพอนิกส์และน้ำสลัดต่างๆ รุ่นที่ 8

บรรยากาศอบรมการทำสลัดผักไฮโดรพอนิกส์และน้ำสลัดต่างๆ รุ่นที่ 8 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

DSC07108

DSC07113

DSC07118

DSC07119

DSC07121

DSC07124

ใส่ความเห็น