Skip to content

เอกสารสมัครอบรม

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวโหลดตารางการอบรมประจำปี 2558 ได้เลยค่ะ

**หมายเหตุ สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรการอบรมเพาะเห็ดแบบครบวงจร สามารถส่งเอกสารเพื่อลงทะเบียนมาทางไปรษณีย์ หรือมาส่งด้วยตัวเองตามที่อยู่ของโครงการลูกพระดาบส

โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ
เลขที่ 89 ม.14  ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ.สุขุมวิทตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เอกสารการสมัครประกอบด้วย
-สำเนาใบทะเบียนบ้าน 1 ใบ (รับรองสำเนามาให้เรียบร้อย)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (รับรองสำเนามาให้เรียบร้อย)
– รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 รูป

**ส่วนหลักสูตรการอบรมระยะสั้น 1 วัน ไม่ต้องส่งเอกสารการสมัคร
สามารถโทรมาลงทะเบียนโดยตรงที่เบอร์ 02 174 4111

ตารางอบรม ปี 58

เงื่อนไขการสมัครเข้ารับการอบรมจากโครงการลูกพระดาบส

1. การอบรมหลักสูตรแบบ 1 วัน ผู้ที่สนใจจะต้องโทรมาลงทะเบียนกับ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ที่เบอร์ 02-174-4111 หรือมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง   เท่านั้น !!!   และจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 เดือน  หรือ มากกว่า

2.การอบรมหลักสูตร 5 วัน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจะต้องส่งเอกสารการสมัครดังนี้   สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประชาชน  รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ  มาที่อยู่  89 หมู่ 14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540     เมื่อได้รับเอกสารแล้วจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์กลับไป หรือมาส่งเอกสารที่ โครงการฯด้วยตัวเอง   เท่านั้น!!!

****  ทางโครงการจะไม่รับการสมัครทางเว็บไซต์ใดๆทั้งสิ้น  ****

ถ้ามีผู้ใดมาเข้าอบรมและอ้างว่าสมัครเว็บไซต์ทางโครงการจะไม่ให้เข้าร่วมการอบรม