โครงการลูกพระดาบสรับจัดกระเช้าอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ

โครงการลูกพระดาบสรับจัดกระเช้าอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ ในราคาย่อมเยาว์ ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการ อาทิเช่น ผักไฮโดรโพนิกส์ ข้าวกล้อง ไข่ไก่ ปลาสลิด เป็นต้น หากสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02 – 174 – 4111

 

20141118_103305 20141118_103312 20141118_103340 20141118_103354

รายละเอียดการจัดกระเช้า

หลักเกณฑ์ทางการเกษตรโครงการลูกพระดาบสฯ

* ภาชนะ และ ดอกไม้ประดับ

– ค่ากระเช้า     200  บาท

– กล้วยไม้     50    บาท

–  ค่าจัด          30   บาท

—- หมายเหตุ  หากนำกระเช้ามาเองคิด 100 บาท —-

* ผลิตภัณฑ์เกษตร สามารถเลือก หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

-ข้าวหอมมะลิ  50  บาท

– ข้าวหอมนิล  80  บาท

– ข้าวหอมมะลิผสมข้าวหอมนิล  60 บาท

–  ไข่ไก่  15  ฟอง   50  บาท

– ผักสลัด   100 บาท/กก.

– ปลาสลิดหอมทอง   350 บาท/กก.