ผลิตภัณฑ์จากโครงการ

ผักสลัด (0.5 กิโลกรัม) ราคา 50 บาท

 

ปลาสลิดหอมทอง 1 กิโลกรัม (13-16 ตัว) ราคา 350 บาท 1 กิโลกรัม (12-13 ตัว) ราคา 380 บาท 1 กิโลกรัม (10-11 ตัว) ราคา 420 บาท

 

ต้นหม่อน (มัลเบอร์รี่) ราคา 50 บาท

 

ต้นแก้วมังกร ราคา 50 บาท

 

ต้นชะอม ราคา 30 บาท

 

ต้นข่า ราคา 30 บาท

 

ต้นสะเดามัน ราคา 30 บาท

 

ต้นชมพู่ทับทิมจันทร์ ราคา 100 บาท

 

ต้นมะกรูด ราคา 100 บาท

 

ต้นมะนาวไม่มีเมล็ด ราคา 100 บาท

 

ต้นขนุนทองประเสริฐ ราคา 100 บาท

 

ต้นผักหวานบ้าน ราคา 30 บาท