วีดีโอนำเสนอพระดาบสฯ

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “โรงเรียนพระดาบส”

ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน “โรงเรียนพระดาบส” ออกอากาศวันที่ 22 มิ.ย. 2557 เวลา 08:10 น.   การเรียนการสอนระดับ “ประกาศนียบัตรพระดาบส” แบบโรงเรียนประจำเน้นประกอบอาชีพได้จริง ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ที่พัก และอาหาร แต่ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเพียร ประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย และเต็มใจทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
YouTube Preview Image

 

โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ

YouTube Preview Image