กิจกรรมในโครงการลูกพระดาบสฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2557

 

IMG_7524 IMG_7529 IMG_7532โครงการลูกพระดาบสฯ  ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดของเจ้าหน้าที่

การตรวจสอบสารเสพติดผ่านไปด้วยดี