สถานที่ในการอบรมหลักสูตรต่างๆ

อาคารเอนกประสงค์เป็นสถานที่ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทุกคน

DSC_0052 DSC_0053