อบรมหลักสูตร การผลิตไบโอดีเซล รุ่นที่๑๒ วันที่๑๙มิถุนายน๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ รุ่นที่ ๑๖ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมหลักสูตร การทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรกปลานิล และสเต็กปลานิล รุ่นที่ ๑๔ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมหลักสูตร การทำน้ำยำอเนกประสงค์และน้ำจิ้มต่างๆ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมหลักสูตร การทำน้ำสลัดผักไฮโดรโปรนิกส์และน้ำสลัดต่างๆ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...