อบรมหลักสูตร การทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

ศึกษาดูงาน โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ (มะซออนุสรณ์) วันที่ ๑o กรกฎาคม ๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมหลักสูตร การทำคานาเป้/กุ้งพล่า/กุ้งอบซอส รุ่นที่ ๒๒ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมหลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่๖๕ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมหลักสูตร การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัยโดยชีววิธี วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...