ดูงานเชิงปฏิบัติการ การเพาะพันธุ์ปลานิล (ผู้ป่วยทหารโรงพยาบาลพระมงกุฏ) วันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมชูชิ วันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๒ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพระดาบสและกรมส่งเสริมการเกษตร

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

การศึกษาดูงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.สมุทรปราการ ๑๗ ม.ค. ๖๒

แสดงความคิดเห็น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการได้นำเกษตรกรทั่วไปเข้าศึกษาดูงาน วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการทำน้ำสลัดผักไฮโดรพอนิกส์และน้ำสลัดต่างๆ รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๒

แสดงความคิดเห็น

โครงการลูกพระดาบสได้จัดอบรมการทำน้ำสลัดผักไฮโดรพอนิกส์และน้ำสลัดต่างๆ รุ่นที่ ๑๐ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ให้แก่ประชาชนทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้างมือ และตะไคร้หอมกันยุง รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๒

แสดงความคิดเห็น

สาธิตการเรียนรู้และฝึกอบรม ลิปมัน เจลล้างมือ และไคร้หอมกันยุง ใช้ในครัวเรือน
ประหยัดและปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...