Skip to content

โครงการลูกพระดาบสรับจัดกระเช้าอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ

ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการ อาทิเช่น ผักไฮโดรโพนิกส์ ข้าวกล้อง ไข่ไก่ เป็นต้น หากสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02 – 174 – 4111

ประมวลภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๕ พรรษา

เมื่อวันที่ ๔ – ๙ ธันวาคมที่ผ่านมา โครงการลูกพระดาบสฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๕ พรรษา มีการออกบูทของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากและบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

โครงการลูกพระดาบสร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่โครงการลูกพระดาบส และประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันจุดเทียนชัยและร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาอเนกประสงค์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โครงการลูกพระดาบส

อบรมการเพาะเห็ดครบวงจร รุ่นที่ ๖๘

โครงการลูกพระดาบสฯ จัดอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ ๖๗ ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส  ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเรื่องการการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า  นอกจากนี้ยังพาผู้อบรมไปดูงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเห็ดให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งบรรยากาศการอบรมตลอด 5 วันเป็นไปอย่างสนุกสนาน

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ ๖๗

โครงการลูกพระดาบสฯ จัดอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ ๖๗ ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส  ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเรื่องการการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า  นอกจากนี้ยังพาผู้อบรมไปดูงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเห็ดให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งบรรยากาศการอบรมตลอด 5 วันเป็นไปอย่างสนุกสนาน