Skip to content

อบรมเห็ด รุ่น 97

เมื่อวันที่  2-6 เมษายน 2557  ที่ผ่านมา

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ด 1 วัน เมื่อวันที่4 เมษายน 57

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ด 1 วัน เมื่อวันที่4 เมษายน…

++ข่าวดี++ เพิ่มรอบ หลักสูตร การทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่มและน้ำสมุนไพร

++ข่าวดี++ สำหรับผู้ที่สมัครรอบแรกไม่ทัน โดยทางโครงการได้เปิ…

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พาเยาวชนมาเยี่ยมชมโครงการลูกพระดาบส

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม พาเยาวชน มาเรียนรู้การท…