Skip to content

จำหน่ายไข่ไก่

จำหน่ายไข่ไก่ แผงละ 100 บาท  (คละไซส์) โทรจองเบอร์  0-2174-4111  

จำหน่ายลูกปลานิล

จำหน่ายลูกปลานิลแปลงเพศ สายพันธ์จิตลดา  ขนาดเท่าใบมะขาม (2-3 ซม.)   ตัวละ 30 สตางค์ เลี้ยงง่ายโตไว แข็งแรง ทนทานต่อโรค สั่งจองได้ที่เบอร์  082-340-5307 **โปรโมชั่น ซื้อ 10,000 ตัว แถม 1,000 ตัว**  

ศึกษาเยี่ยมชม โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ

โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าดูงานโครงการลูกพระดาบสฯ สมุทรปราการ เข้าดูงานโครงการลูกพระดาบสฯ สมุทรปราการ เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 16 มีนาคม 2557 คณะโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มาศึกษาดูงานในกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น  ช่างไม้เครื่องเรือน  การปลูกผักไฮโดรพอนิกส์   การเพาะพันธุ์ปลานิล จากการศึกษาดูงานที่ให้เพิ่มทักษะ และความรู้ ในด้านต่างๆมากมาย จากการศึกษาดูงานทำให้นักเรียน

ศึกษาเยี่ยมชม โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง  จังหวัดสมุทรปราการ   เข้าดูงานโครงการลูกพระดาบสฯ สมุทรปราการ เข้าดูงานโครงการลูกพระดาบสฯ สมุทรปราการ เมื่อวัน พุธ ที่ 12 มีนาคม 2557 โดยคณะโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง  จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมในกิจกรรมต่างๆในโครงการมากมาย เช่น การปลูกพืชไม่ใช้ดิน การเพาะเห็ด ช่างไม้เครื่องเรือน การเลี้ยงปลานิล  ในการเยี่ยมชมในครั้งนี้ทำให้เด็กๆได้ความรู้ และทักษะในการเกษตรมากมาย

ศึกษาเยี่ยมชม โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ

สมาคมศิษย์เก่าศูษย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล(ประเทศไทย) ABK & AOTS Alumni Association Thailand เข้าดูงานโครงการลูกพระดาบสฯ สมุทรปราการ เมื่อวัน อาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 คณะสมาคมศิษย์เก่าศูษย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล(ประเทศไทย) ABK & AOTS Alumni Association Thailand โดยได้ศึกษาดูงานในกิจกรรมต่างๆเช่น   การปลูกผักไฮโดรพอนิกส์   การเพาะพันธุ์ปลานิล