Skip to content

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ ๖๗

โครงการลูกพระดาบสฯ จัดอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ ๖๗ ร…

โครงการดาบสสัญจร ครั้งที่ ๘๑ ณ จังหวัดชลบุรี

ในวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบสเดิน…

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 2/2556

โครงการลูกพระดาบสฯ จัดอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 2/25…

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบส

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 อาจารย์และนักศึกษามหาวิทย…