อบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และ กุ้งอบซอส

เมื่อวันที่ 11 ม […]

อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่โครงการลูกพระดาบสเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ฟาวเทนทรี รีสอร์ต จังหวัดนครราชศรีมา

เจ้าหน้าที่โครงก […]

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 71 ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2556

2 ความเห็น

ภาพบรรยากาศการอบ […]

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 70 ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2556

ภาพบรรยากาศการอบ […]

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการทำน้ำข้าวกล้องงอกและชาข้่าวกล้อง

2 ความเห็น

เมื่อวันที่ 11 ม […]

อ่านเพิ่มเติม...