Skip to content

อบรมเพาะเห็ดครบวงจรรุ่น 5/55

อบรมเพาะเห็ดรุ่นที่ 5/55 เมื่้อวันที่ 7 มี.ค. 2555 ถึงวันที่…

อบรมเพาะเห็ดรุ่นพิเศษ ช่วยสร้างงานให้ชุมชน

วันที่ 2 มี.ค.2555 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมกับโค…

อบรมปลูกพืชไม่ใช้ดิน วันที่ 2 มี.ค. 2555

การอบรมปลูกพืชไม่ใช้ดินในวันที่ 2 มี.ค. ที่ผ่านมา มีผู้ให้คว…

อบรมทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และ กุ้งผัดซอส ฉบับชาววัง

อบรมคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และกุ้งผัดซอส ตำหรับชาววัง ครั้งที่…

อบรมเพาะเห็ดครบวงจรรุ่น4/55

ภาพบรรยากาศการอบรมเพาะเห็ดครบวงจร ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพ…