Skip to content

การอบรมเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่7/2555

โครงการลูกพระดาบสจัดอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจรรุ่นที่ 7/2555 ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายนที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส

เกษตรสหกรณ์ จ.สมุทรปราการ มาศึกษาดูงาน

เมื่อวัน อังคารที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา เกษตรสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการลูกพระดาบส

การฝึกอบรม การทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก

วันอังคารที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา โครงการลูกพระดาบสได้จัดอบรม การทำน้ำข้าวกล้องงอก และไอศกรีมข้าวกล้องงอก ให้กับประชาชนที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเชิญวิทยากร จากกรมการข้าวมาเป็นผู้อบรม ณ โครงการลูกพระดาบส    

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานโครงการลูกพระดาบสพร้อมด้วย นักศึกษาฝึกงานเข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ บริเวณท้องสนามหลวง    

รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕

ศรช.ลูกพระดาบส สังกัดกศน.อำเภอบางพลี รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๕ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร