Skip to content

อบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และกุ้งอบซอส

โครงการลูกพระดาบสฯ ทำการอบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และกุ้งอบซอส ให้กับประชาชนผู้สนใจ โดยเจ้าหน้าที่จากทางห้องเครื่อง สวนจิตรลดา

อบรมการทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก

วิทยากรจากกรมการข้าวให้ความอนุเคราะห์ในการอบรมการทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก วันศุกร์ ที่18 มี.ค. 54 เวลา 13.00-16.00 น.

ติดต่อเรา

โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ เลขที่ 89 ม.14  ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ.สุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 0-2174-4111 โทรสาร : 0-2174-4115 แผนที่ รถประจำทางที่ผ่านโครงการ (ถ.สุขุมวิท) รถเมล์ : สายปากน้ำ – คลองด่าน รถตู้ : สายสำโรง – คลองด่าน, สายกรงเทพฯ (บางนา) – ฉะเชิงเทรา