หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดม่วง”

วันอังคาร ที่ 20 […]

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมหลักสูตร การน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก เมื่อวันที่ 8 เมษายน 57

4 ความเห็น

อบรมหลักสูตร การ […]

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ พระสุรุจิดาบส และรดน้ำของพรคณะผู้บริหารมูลนิธิพระดาบสฯ และโครงการลูกพระดาบสฯ

2 ความเห็น

โครงการลูกพระดาบ […]

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเห็ด รุ่น 97

3 ความเห็น

เมื่อวันที่  2-6 […]

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ!! ขอเลื่อนวันอบรมหลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือนประกอบโครงไม้จริงและการเสริม สร้างการเป็นผู้ประกอบการ

4 ความเห็น

ประกาศ!! ขอเลื่อ […]

อ่านเพิ่มเติม...