คานาเป้กุ้ง

อบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า กุ้งผัดซอส

โครงการลูกพระดาบจัดอบรมสอนการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และกุ้งผัดซอส เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส โดยเชิญวิทยากรจากห้องเครื่องสำนักพระราชวัง มาเป็นผู้บรรยายและสาธิต

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่7/2555

1 ความเห็น

โครงการลูกพระดาบสจัดอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจรรุ่นที่ 7/2555 ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายนที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส

อ่านเพิ่มเติม...

เกษตรสหกรณ์ จ.สมุทรปราการ มาศึกษาดูงาน

เมื่อวัน อังคารที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา เกษตรสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการลูกพระดาบส

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกอบรม การทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก

2 ความเห็น

วันอังคารที่ 10 […]

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันจันทร์ที […]

อ่านเพิ่มเติม...