การอบรมเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่7/2555

1 ความเห็น

โครงการลูกพระดาบสจัดอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจรรุ่นที่ 7/2555 ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายนที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส

อ่านเพิ่มเติม...

เกษตรสหกรณ์ จ.สมุทรปราการ มาศึกษาดูงาน

เมื่อวัน อังคารที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา เกษตรสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการลูกพระดาบส

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกอบรม การทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก

2 ความเห็น

วันอังคารที่ 10 […]

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันจันทร์ที […]

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕

ศรช.ลูกพระดาบส สังกัดกศน.อำเภอบางพลี รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๕ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม...