โครงการดาบสสัญจรครั้งที่ ๗๙ – ๘๐ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 6 – […]

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักพระราชวัง ร่วมกับโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๕ พรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการลดภาวะโลกร้อน

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรกปลานิล สเต็กปลานิล

โครงการลูกพระดาบสฯ ได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตร การทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรกปลานิล และ สเต็กปลานิล แก่ประชาชนทั่วไปผู้สนใจ โดยมีนักวิชาการอาหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรผู้บรรยายและสาธิต ณ โครงการลูกพระดาบสฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญใหญ่โครงการลูกพระดาบส

โครงการลูำกพระดาบส สมุทรปราการ ได้จัดพิธีทำบุญใหญ่ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา นำโดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โครงการฯ ลูกศิษย์ และบุคคลทั่วไปที่มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ โครงการลูกพระดาบสฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวในพระราชสำนัก โครงการลูกพระดาบสมอบใบประกาศแก่ผู้เข้าอบรมจากสาธารณะรัฐมัลดีฟส์

เมื่อวันที่ 22 ม […]

อ่านเพิ่มเติม...