อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 9/2555

9 ความเห็น

โครงการลูกพระดาบสฯ จัดอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ “ปลูกต้นไม้…รักษ์ป่าน้ำกร่อย”

1 ความเห็น

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 เวลา 19.00-12.00 น. บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ร่วมกับโครงการลูกพระดาบสฯ จัดโครงการ “ปลูกต้นไม้…รักษ์ป่าน้ำกร่อย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 8/2555

4 ความเห็น

โครงการลูกพระดาบสฯ จัดอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเรื่องการการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร

2 ความเห็น

โครงการลูกพระดาบสฯ จัดอบรมการทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส

อ่านเพิ่มเติม...
คานาเป้กุ้ง

อบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า กุ้งผัดซอส

โครงการลูกพระดาบจัดอบรมสอนการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และกุ้งผัดซอส เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส โดยเชิญวิทยากรจากห้องเครื่องสำนักพระราชวัง มาเป็นผู้บรรยายและสาธิต

อ่านเพิ่มเติม...