อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 17/2555

10 ความเห็น

โครงการลูกพระดาบ […]

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการแปรรูปสมุนไพร

4 ความเห็น

เมื่อวันที่ 12 ต […]

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบดินทร์เดชามาศึกษาดูงานที่โครงการลูกพระดาบส

เมื่อวันศุกร์ที่ […]

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการดาบสสัญจรครั้งที่ ๗๙ – ๘๐ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 6 – […]

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักพระราชวัง ร่วมกับโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๕ พรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการลดภาวะโลกร้อน

อ่านเพิ่มเติม...