รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕

ศรช.ลูกพระดาบส สังกัดกศน.อำเภอบางพลี รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๕ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม...

ดูงานคณะอาสาสมัครพิทักษ์ป่า บจก.ปตท

1 ความเห็น

คณะอาสาสมัครพิทั […]

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้เข้าอบรมเศรษฐกิจพอเพียงนานาชาติมาดูงาน!!!

มหาวิทยาลัยเกษตร […]

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเพาะเห็ดครบวงจรรุ่น 5/55

อบรมเพาะเห็ดรุ่น […]

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเพาะเห็ดรุ่นพิเศษ ช่วยสร้างงานให้ชุมชน

2 ความเห็น

วันที่ 2 มี.ค.25 […]

อ่านเพิ่มเติม...