บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ด 1 วัน เมื่อวันที่4 เมษายน 57

บรรยากาศการอบรมห […]

อ่านเพิ่มเติม...

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พาเยาวชนมาเยี่ยมชมโครงการลูกพระดาบส

การรถไฟฟ้าขนส่งม […]

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกอบรมและสาธิตนวัตกรรมใหม่เรื่อง สวนครัวยุคใหม่:ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา

ข่าวดี !!!! สำหร […]

อ่านเพิ่มเติม...

กศน. บางโฉลง ศึกษาเยี่ยมชม โครงการลูกพระดาบส

28 มีนาคม 57 บรร […]

อ่านเพิ่มเติม...

กศน. บางพลี ศึกษาเยี่ยมชมดูงานที่โครงการลูกพระดาบส

27 มีนาคม 57  กศ […]

อ่านเพิ่มเติม...