มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบส

เมื่อวันพฤหัสบดี […]

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 17/2555

10 ความเห็น

โครงการลูกพระดาบ […]

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการแปรรูปสมุนไพร

4 ความเห็น

เมื่อวันที่ 12 ต […]

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนบดินทร์เดชามาศึกษาดูงานที่โครงการลูกพระดาบส

เมื่อวันศุกร์ที่ […]

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการดาบสสัญจรครั้งที่ ๗๙ – ๘๐ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 6 – […]

อ่านเพิ่มเติม...