Skip to content

คณะดูงานจากโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

คณะดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านแซว จังหวัดเชียงราย

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากเทศบาลตำบลบ้านแซว จังหวัดเชียงราย วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

การเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 12

บรรยากาศอบรมการเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม พ.ศ. 2561

คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด จังหวัดอุดรธานี

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด จังหวัดอุดรธานี วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 57

บรรยากาศอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 57 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561