อบรมการจัดสวนในภาชนะ วันที่ ๕ ก.พ. ๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

ศึกษาดูงานโรงเรียนวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการทำน้ำข้าวกล้องงอก และไอศกรีมข้าวกล้องงอก วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

การดูงานเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ด” โรงเรียนสมุทรปราการ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

ดูงานเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสวนกุหลาบ การเพาะเห็ด การปลูกพืชไม่ใช้ดิน การขยายพันธุ์พืช วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...