ตารางอบรม SME ปี62 มาแล้ว

ตารางอบรม SME ปี […]

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเย็บถุงผ้าลดโลกร้อน วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการทำปลานิลหยอง วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

อ่านเพิ่มเติม...

ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนคลองบางปู สมุทรปราการ ศึกษาดูงาน วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...