คณะดูงานจากชุมชนบ้านสระน้อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการมาดูง […]

อ่านเพิ่มเติม...

คณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการมาดูง […]

อ่านเพิ่มเติม...

คณะดูงานจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการมาดูง […]

อ่านเพิ่มเติม...

การเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 10

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศอบรมการเ […]

อ่านเพิ่มเติม...

การทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร รุ่นที่ 18

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศอบรมการท […]

อ่านเพิ่มเติม...