การศึกษาดูงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.สมุทรปราการ ๑๗ ม.ค. ๖๒

แสดงความคิดเห็น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการได้นำเกษตรกรทั่วไปเข้าศึกษาดูงาน วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการทำน้ำสลัดผักไฮโดรพอนิกส์และน้ำสลัดต่างๆ รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๒

แสดงความคิดเห็น

โครงการลูกพระดาบสได้จัดอบรมการทำน้ำสลัดผักไฮโดรพอนิกส์และน้ำสลัดต่างๆ รุ่นที่ ๑๐ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ให้แก่ประชาชนทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้างมือ และตะไคร้หอมกันยุง รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๒

แสดงความคิดเห็น

สาธิตการเรียนรู้และฝึกอบรม ลิปมัน เจลล้างมือ และไคร้หอมกันยุง ใช้ในครัวเรือน
ประหยัดและปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...

คณะศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น

คณะศูนย์การศึกษานอกระบบ ได้มาศึกษาดูงานที่โครงการลูกพระดาบส จำนวน 22 คน
วันที่ 8 มกราคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมหลักสูตร การผลิตไบโอดีเซล รุ่นที่11

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการอบรมห […]

อ่านเพิ่มเติม...
Page 3 of 14512345102030Last »