Skip to content

การเย็บถุงผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 7

บรรยากาศอบรมการเย็บถุงผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การประกอบเครื่องเรือนโครงไม้จริงและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1

บรรยากาศอบรมการประกอบเครื่องเรือนโครงไม้จริงและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2, 8-9, 22-23, 29-30 เมษายน 6-7, 13-14 และ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 156

บรรยากาศอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 156 ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก รุ่นที่ 20

บรรยากาศอบรมการทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก รุ่นที่ 20 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

คณะดูงานจากเทศบาลตำบลละอุ่น จังหวัดระนอง

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากเทศบาลตำบลละอุ่น จังหวัดระนอง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560