การซักอบรีด รุ่นที่ 7

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศอบรมการซ […]

อ่านเพิ่มเติม...

คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการมาดูง […]

อ่านเพิ่มเติม...

คณะดูงานจากนิคมสหกรณ์บ้านไร่ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร 23 ก.พ. 60

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการมาดูง […]

อ่านเพิ่มเติม...

คณะดูงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการมาดูง […]

อ่านเพิ่มเติม...

คณะดูงานจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการมาดูง […]

อ่านเพิ่มเติม...