Skip to content

การทำผลไม้ดอง รุ่นที่ 7

บรรยากาศอบรมการทำผลไม้ดอง รุ่นที่ 7 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คณะดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยากาศการมาดูงานเชิงปฏิบัติการที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การซักอบรีด รุ่นที่ 8

บรรยากาศอบรมการซักอบรีด รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 54

บรรยากาศอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 54 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คณะดูงานจากสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560