คณะดูงานจากโรงเรียนวัดซองพลู จังหวัดนนทบุรี

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการมาดูง […]

อ่านเพิ่มเติม...

คณะดูงานจากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการมาดูง […]

อ่านเพิ่มเติม...

คณะดูงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการมาดูง […]

อ่านเพิ่มเติม...

การเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศอบรมการเ […]

อ่านเพิ่มเติม...

คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา 24 มี.ค.60

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการมาดูง […]

อ่านเพิ่มเติม...