อบรมการทำผงโรยข้าวปลาสลิดฟูริคาเกะ วันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน วันที่ ๘ ก.ก. ๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการจัดสวนในภาชนะ วันที่ ๕ ก.พ. ๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

ศึกษาดูงานโรงเรียนวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการทำน้ำข้าวกล้องงอก และไอศกรีมข้าวกล้องงอก วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น
อ่านเพิ่มเติม...