Skip to content

การทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ รุ่นที่ 12

บรรยากาศอบรมการทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ รุ่นที่ 12  วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

การทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรกปลานิล และสเต็กปลานิล รุ่นที่ 12

บรรยากาศอบรมการทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรกปลานิล และสเต็กปลานิล รุ่นที่ 12 วันที่ 18 เมษายน 2560

คณะดูงานจากคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

คณะดูงานจากโรงเรียนนาวิกเวชกิจ กรมแพทย์ทหารเรือ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงเรียนนาวิกเวชกิจ กรมแพทย์ทหารเรือ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

คณะดูงานจากโรงเรียนวัดซองพลู จังหวัดนนทบุรี

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงเรียนวัดซองพลู จังหวัดนนทบุรี วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560