การปลูกพืชไม่ใช้ดินและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศอบรมการป […]

อ่านเพิ่มเติม...

การเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศอบรมการเ […]

อ่านเพิ่มเติม...

คณะดูงานจากโรงเรียนคลองบางกะสี จ.สมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการมาดูง […]

อ่านเพิ่มเติม...

คณะดูงานจาก บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการมาดูง […]

อ่านเพิ่มเติม...

การไฟฟ้านครหลวง

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการฝึกอบ […]

อ่านเพิ่มเติม...