คณะดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการมาดูง […]

อ่านเพิ่มเติม...

คณะดูงานจากสำนักงานสหกรณ์ จ.สมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการมาดูง […]

อ่านเพิ่มเติม...

ดูงานการปลูกพืชไม่ใช้ดินและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการไปดูง […]

อ่านเพิ่มเติม...

การเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่น 142

2 ความเห็น

บรรยากาศอบรมการเ […]

อ่านเพิ่มเติม...

ซักรีดแบบครบวงจร

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศอบรมซักร […]

อ่านเพิ่มเติม...