คณะดูงานจากโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการมาดูง […]

อ่านเพิ่มเติม...

คณะดูงานจากโรงเรียนวัดสลุด จังหวัดสมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการมาดูง […]

อ่านเพิ่มเติม...

คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา จังหวัดราชบุรี

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศการมาดูง […]

อ่านเพิ่มเติม...

การทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก รุ่นที่ 21

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศอบรมการท […]

อ่านเพิ่มเติม...

การผลิตไบโอดีเซล รุ่นที่ 11

แสดงความคิดเห็น

บรรยากาศอบรมการผ […]

อ่านเพิ่มเติม...