มูลนิธิพระดาบส


กดเพื่อเข้าสู่มูลนิธิพระดาบส

สำนักงานมูลนิธิพระดาบส

99/9 หมู่ 14  ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02-282-7000 / 02-281-0377 โทรสาร : 02 -280-0155