สมัครเข้าอบรม

ประกาศ รับสมัครอบรม เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และอบรมการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ SME ปี 2565

ด่วน เปิดรับสมัครอบรม

เปิดรับสมัครเพิ่ม อบรมการทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวงอก รุ่นที่ 1/65 (เลื่อนอย่างไม่มีกำหนด)https://forms.gle/UxPgrT3teaxAjmhW7
ปิด อบรมหลักสูตรร้านการแฟและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ SME รุ่น 2 วันที่ 20-25 มิถุนายน 2565https://forms.gle/MyxHSz6n4y55E9jc8

ผู้อบรมกรอกรายชื่อของท่าน สมัครเข้าร่วมอบรมต่างๆ ได้เลยค่ะ

ปี 65
เดือน

พฤษภาคม
วันที่หลักสูตรเวลาลงชื่อผู้เข้าอบรม
วันอังคาร
10
การทำปุ๋ยชีวภาพและการเลี้ยงปุ๋ยไส้เดือน รุ่นที่ 1/6508.30-16.30 น.https://forms.gle/hW8s61fF9ULdSEXu5
(เลื่อนอย่างไม่มีกำหนด)วันพฤหัสบดี
12
การทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวงอก รุ่นที่ 1/6508.30-16.30 น.https://forms.gle/UxPgrT3teaxAjmhW7
วันอังคาร
17
การจัดสวนในภาชนะ รุ่นที่ 1/6508.30-16.30 น.https://forms.gle/okopzouSGnKbgT7W8
วันพฤหัสบดี
19
การขยายพันธุ์พืช รุ่นที่ 1/6508.30-16.30 น.https://forms.gle/Tx97aKSNPPscmwD4A
วันอังคาร
31
การปลูกเเตงเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 1/6508.30-16.30 น.https://forms.gle/A9NF25fWjG25YDKC7
เดือน มิถุนายน วันที่หลักสูตรเวลาลงชื่อผู้เข้าอบรม
9การทำปุ๋ยสั่งตัด รุ่นที่ 1/6508.30-16.30 น.https://forms.gle/Lv4p7r2CL3E3fsUN6
17การทำขนมปังไส้ต่างๆ รุ่นที่ 1/6508.30-16.30 น.https://forms.gle/GkGJtCuM8dbQguf1A
18การทำซาลาเปาไส้ต่างๆ และหมั่นโถ่ รุ่นที่ 1/6508.30-16.30 น.https://forms.gle/onnzT6WaTW3zZAPV8
21การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 2/6508.30-16.30 น.https://forms.gle/Z3HfLG1iHTkQcNHm8
28การทำขนมไทย (ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง กุ้ยช่าย ) รุ่นที่ 1/6508.30-16.30 น.https://forms.gle/BxCLdMD5fhDKng47A
เดือน
กรกฎาคม
วันที่หลักสูตรเวลาลงชื่อผู้เข้าอบรม
5การทำสลัดผักไฮโดรพอนิกส์และน้ำสลัดต่างๆ รุ่นที่ 2/6508.30-16.30 น.https://forms.gle/zMH1ExnmoAApiyri8
7การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย (กล้วยเบรคแตก/ขนมกล้วย/กล้วยทอด/กล้วยทับ/กล้วยปิ้ง/กล้วยปรุงรส) รุ่นที่ 2/6508.30-16.30 น.https://forms.gle/QG3npzkP75njPGQz7
15เกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1/6508.30-16.30 น.https://forms.gle/kqkTofcE2friLfZf9
21การทำผลไม้ดอง รุ่นที่ 1/6508.30-16.30 น.https://forms.gle/JdfVAX6hx1aGaqES8
22การทำซูชิ รุ่นที่ 2/6508.30-16.30 น.https://forms.gle/mjvbz8FhYZTY6FFj7
29การปลูกกล้วยไม้ รุ่นที่ 1/6508.30-16.30 น.https://forms.gle/Yj4fou7vzKGrpsx8A
30การทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้างมือ และตะไคร้หอมกันยุง รุ่นที่ 1/6508.30-16.30 น.https://forms.gle/z9Xc2skDdKLwq8dG9
ปีหลักสูตรเวลาลงชื่อผู้เข้าอบรม
ปี 65อบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 2 รุ่น https://forms.gle/rcpiSpch43RXjtr18
 อบรมหลักสูตรการปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 3 รุ่น https://forms.gle/y4WYgPEZsmFfT2UDA
 อบรมหลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือนประกอบโครงไม้จริงและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 2 รุ่น https://forms.gle/yRZL5SLc5T4rnYdo6
อบรมหลักสูตรน้ำพริก 4 ภาค น้ำจิ้มต่าง และกรเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 2 รุ่นhttps://forms.gle/4BRPDvKXGe17QJTE6
 20-25 มิถุนายน 2565อบรมหลักสูตรร้านการแฟและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการจำนวน รุ่น 2 https://forms.gle/MyxHSz6n4y55E9jc8