สมัครเข้าอบรม

เดือนวันที่หลักสูตรเวลาลงชื่อฝึกอบรม
เม.ย 648อบรมหลักสูตรการทำปุ๋ยสั่งตัด รุ่นที่ 1808.00
16.30
 
 20อบรมหลักสูตรการปลูกแตงโมไร้เมล็ด08.00
16.30
https://forms.gle/gHNcceN1BTTK5CCf6
 22อบรมหลักสูตรการขยายพันธุ์พืช รุ่นที่ 308.00
16.30
https://forms.gle/BwZsDunBZ6vYZ6QR7
 24อบรมหลักสูตรรุกขกรและการตัดแต่งกิ่งไม้ผล08.00
16.30
https://forms.gle/ZkvGSz9811aVNHjB7
 27อบรมหลักสูตรการทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และ น้ำสมุนไพร รุ่นที่ 2308.00
16.30
https://forms.gle/jJrkw7qQiDmcTU529
 29อบรมหลักสูตรการทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรกปลานิล และ สเต็กปลานิล รุ่นที่ 1708.00
16.30
https://forms.gle/m8d4nntiiWSYCMdr6
เดือน วันที่ หลักสูตร เวลา ลงชื่อผู้เข้าอบรม
พ.ค 64 6 อบรมหลักสูตรการทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้างมือ และตะไคร้หอมกันยุง รุ่นที่ 16   https://forms.gle/aSaRHY4k31eTZGkS8
  8 อบรมหลักสูตรการทำเค้กกล้วยหอมและเค้กลูกเกด รุ่นที่ 9   https://forms.gle/q6SyGNcEFxkUj3xa6
  18 อบรมหลักสูตรการทำน้ำยาอเนกประสงค์และน้ำจิ้มต่าง   https://forms.gle/WFgBmEjJgRR5J6e97
  22 อบรมหลักสูตรการทำชูชิ   https://forms.gle/sKcQTTXckhvEzyWY6

เดือนวันที่หลักสูตรเวลาลงชื่อผู้เข้าอบรม
อบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 2 รุ่น https://forms.gle/rcpiSpch43RXjtr18
 อบรมหลักสูตรการปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 3 รุ่น https://forms.gle/y4WYgPEZsmFfT2UDA
 อบรมหลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือนประกอบโครงไม้จริงและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 2 รุ่น https://forms.gle/yRZL5SLc5T4rnYdo6
อบรมหลักสูตรน้ำพริก 4 ภาค น้ำจิ้มต่าง และกรเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 2 รุ่นhttps://forms.gle/4BRPDvKXGe17QJTE6
 อบรมหลักสูตรร้านการแฟและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 2 รุ่น https://forms.gle/MyxHSz6n4y55E9jc8
SME