สมัครเข้าอบรม

ประกาศ รับสมัครอบรม เดือนธันวาคม ปี 2564

ผู้อบรมกรอกรายชื่อของท่าน สมัครเข้าร่วมอบรมต่างๆ ได้เลยค่ะ

ปีหลักสูตรเวลาลงชื่อผู้เข้าอบรม
ปี 65อบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 2 รุ่น https://forms.gle/rcpiSpch43RXjtr18
 อบรมหลักสูตรการปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 3 รุ่น https://forms.gle/y4WYgPEZsmFfT2UDA
 อบรมหลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือนประกอบโครงไม้จริงและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 2 รุ่น https://forms.gle/yRZL5SLc5T4rnYdo6
อบรมหลักสูตรน้ำพริก 4 ภาค น้ำจิ้มต่าง และกรเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 2 รุ่นhttps://forms.gle/4BRPDvKXGe17QJTE6
 อบรมหลักสูตรร้านการแฟและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 2 รุ่น https://forms.gle/MyxHSz6n4y55E9jc8
หมายเหตุ ยังไม่มีกำหนดการอบรม SME