สมัครเข้าอบรม

ประกาศ รับสมัครอบรม เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ปี 2564

ผู้อบรมกรอกรายชื่อของท่าน สมัครเข้าร่วมอบรมต่างๆ ได้เลยค่ะ

เดือนวันที่หลักสูตรเวลาลงชื่อฝึกอบรม
พฤศจิกายน 6416อบรมหลักสูตร ซูชิ รุ่นที่ 1708.00
16.30
 https://forms.gle/7YVtA83CncSXjx4J8
 18อบรมหลักสูตรการทำน้ำยำเอนกประสงค์และน้ำจิ้มต่างๆ รุ่นที่1908.00
16.30
https://forms.gle/ZSQV68ergqjsnmuo9
 23
เลื่อนเป็น 26 พ.ย.64
อบรมหลักสูตรการทำเค้กกล้วยหอมและเค้กลูกเกด รุ่นที่ 908.00
16.30
https://forms.gle/wLuMhTjT3TvYr1Lo7
 25อบรมหลักสูตรการทำน้ำสลัดผักไฮโดรพอนิกส์และน้ำสลัดต่างๆ รุ่นที่ 15 08.00
16.30
https://forms.gle/gq3udiGRgqzaRdQE6
 
 
เดือน วันที่ หลักสูตร เวลา ลงชื่อผู้เข้าอบรม
ธันวาคม 2 อบรมหลักสูตรการทำน้ำนมจมูกข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร รุ่นที่ 24 08.00
16.30
https://forms.gle/Hdd8nuymGSgiDSt56
  9 อบรมหลักสูตรการทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้างมือ และตะไคร้หอมกันยุง รุ่นที่ 17 08.00
16.30
https://forms.gle/jNLvSa3DQwP2fRL3A
  14 อบรมหลักสูตรการขยายพันธุ์พืช รุ่นที่ 23 08.00
16.30
https://forms.gle/35UeFvG5GCnXdeWf9
  16 อบรมหลักสูตรการทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล้วย รุ่นที่ 18

08.00-16.30

https://forms.gle/DVvnywoFvZn32bCF7
ธันวาคม24อบรมหลักสูตรการปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 7608.00
16.30
https://forms.gle/UGqNbsoYZKMHhqhT8

ปีหลักสูตรเวลาลงชื่อผู้เข้าอบรม
ปี 65อบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 2 รุ่น https://forms.gle/rcpiSpch43RXjtr18
 อบรมหลักสูตรการปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 3 รุ่น https://forms.gle/y4WYgPEZsmFfT2UDA
 อบรมหลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือนประกอบโครงไม้จริงและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 2 รุ่น https://forms.gle/yRZL5SLc5T4rnYdo6
อบรมหลักสูตรน้ำพริก 4 ภาค น้ำจิ้มต่าง และกรเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 2 รุ่นhttps://forms.gle/4BRPDvKXGe17QJTE6
 อบรมหลักสูตรร้านการแฟและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 2 รุ่น https://forms.gle/MyxHSz6n4y55E9jc8
หมายเหตุ ยังไม่มีกำหนดการอบรม SME