สมัครเข้าอบรม

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่างๆ หรือโทรด่วน 086-4583507

รับสมัครอบรมเดือนมีนาคม ปี 2564

หลักสูตร SMEs ปี ๒๕๖๔

ผู้อบรมที่ลงสมัครหลักสูตร SMEs ท่านจะลงได้เเค่ ๑ หลักสูตรเท่านั้น

๑. อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ ( จำนวน ๒ รุ่น ) https://forms.gle/JQgHmaDWQncfkPiY7
๒. อบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ ( จำนวน ๓ รุ่น ) https://forms.gle/1D5xTKwFJJjfS96EA
๓. อบรมหลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือนประกอบโครงไม้จริงและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ ( จำนวน ๒ รุ่น ) https://forms.gle/KmAanGyVdB6UvNxr9
๔. อบรมหลักสูตร น้ำพริก ๔ ภาค น้ำจิ้มต่างๆ และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ ( จำนวน ๒ รุ่น ) https://forms.gle/KRjeKyTVTmXojtyj8
๕. อบรมหลักสูตร ร้านกาแฟสดและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ ( จำนวน ๒ รุ่น ) https://forms.gle/Fa9eeJsQohVzDCqcA
เดือนวันที่หลักสูตรเวลาลงชื่อฝึกอบรม
มี.ค.649อบรมการทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ รุ่นที่ 21 วันที่ 9 มีนาคม 256408.00
16.30
เต็มแล้ว
11อบรมหลักสูตรการปลูกกล้วยไม้ รุ่นที่ 2608.00
16.30
เต็มแล้ว
16อบรมหลักสูตรการปลูกไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 7508.00
16.30
เต็มแล้ว
18อบรมหลักสูตรการทำผลไม้ดอง รุ่นที่ 1208.00
16.30
https://forms.gle/3mq1kdZ22bjQZ5w2A
20อบรมหลักสูตรการทำน้ำสลัดผักไฮโดรพอนิกส์และน้ำสลัดต่างๆ รุ่นที่ 1408.00
16.30
เต็มแล้ว
23อบรมหลักสูตรการจัดสวนในภาชนะ รุ่นที่ 1608.00
16.30
https://forms.gle/3yDbmfRXD4xMGPXZA
25อบรมการทำกล้วยเบรกแตก กล้วยฉาบ กล้วยทอด และผลิตภัณฑ์จากกล้วย รุ่นที่ 1708.00
16.30
เต็มแล้ว
27อบรมหลักสูตรการปลูกแตงเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 108.00
16.30
https://forms.gle/jhg2DpXaH515vvxU8
30อบรมหลักสูตรการทำชูชิ รุ่นที่ 1608.00
16.30
เต็มแล้ว
17-
21
อบรบการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 1885วันhttps://forms.gle/1M3w8Hh7hNbTcL9L9
ติดต่อคุณกีรติ นิ่มนวล 0-2174-4111
หมายเหตุ 1. การฝึกอบรมในทุกหลักสูตร ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ยกเว้นค่าที่พักเท่านั้น สนใจติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน 0-2174-4111 และ 086-428-4055
2. หลักสูตรการเพราะเห็ดแบบควรวงจร (5 วัน) ติดต่อ คุณกีรติ นิ่มนวล 08-2647-5811
3. การแต่งกายสำหรับผู้ชายอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล และกระโปรงยาว
4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.1 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540