สมัครเข้าอบรม

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่างๆได้ทางนี้เลยคะ


เดือนสิงหาคม

อบรมการทำผลไม้ดอง วันที่ 25 … https://forms.gle/S47zrs6fYovtHHnTA


เดือนกันยายน
อบรมการปลูกกล้วยไม้ วันที่ 10… https://forms.gle/Doq72yjQjsynTHj67
อบรมการทำผงโรยข้าวปลาสลิตฟูริคาเกะ วันที่ 22 … https://forms.gle/mT1SBKi3mhsgzZkGA
อบรมการผลิตไบโอดีเซล วันที่ 24…. https://forms.gle/SUwV58qP1cB4HBH76 อบรมซูชิวันที่ 29… https://forms.gle/gHhWgXm41d2kB2nm8

อบรมSME ปีนี้เต็มหมดแล้วคะ