ผลิตภัณฑ์โรงเรียนลูกพระดาบส

เมล่อน พันธุ์ ไข่ทองคำ​

เมล่อน พันธุ์แสนหวาน​